Kitoblarni nashr etish bo'yicha E'LON!

№ за-каза

Наименование заказа

Формат

Материал

ед.

изм

Тираж

Цена за

1 ед.

Общая

Стоимость

41

«Метрология, стандартлаштириш

ва сертификатлаштириш» 616 стр. 1+1, обл. тверд. 4+0

60х84 1/16

70 гр, 120 гр, Картон, ПНЛ

шт

200

93 200

18 640 000

42

“С++ tilida dasturlash” 520 стр. 1+1, обл. тверд. 4+0

60х84 1/16

70 гр, 120 гр, Картон, ПНЛ

шт

200

82 695

16 539 000

43

“Dasturiy konfiguratsiyalanadigan tarmoqlar” 200 стр. 1+1, обл. тверд. 4+0

60х84 1/16

70 гр, 120 гр, Картон, ПНЛ

шт

100

64 650

6 465 000

44

Elektr aloqa asoslari 280 стр. 1+1, обл. тверд. 4+0

60х84 1/16

70 гр, 120 гр, Картон, ПНЛ

шт

100

79 250

7 925 000

45

Radioelektron vositalar texnologiyasi va loyihalashtirish 108 стр. 4+4, обл. тверд. 4+0

60х84 1/16

70 гр, 120 гр, Картон, ПНЛ

шт

100

100 770

10 077 000

46

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 254 стр. 1+1, обл. тверд. 4+0

60х84 1/16

70 гр, 120 гр, Картон, ПНЛ

шт

100

70500

7 050 000

47

“Патентшунослик, лицензиялаш ва сертификатлаштириш” 64 стр. 1+1, обл. тверд. 4+0

60х84 1/16

70 гр, 120 гр, Картон, ПНЛ

шт

50

53 490

2 674 500

48

Signallar va tizimlar 216 стр. 1+1, обл. тверд. 4+0

60х84 1/16

70 гр, 120 гр, Картон, ПНЛ

шт

100

67 500

6 750 000

49

Теория вероятностей и математическая статистика 236 стр. 1+1, обл. тверд. 4+0

60х84 1/16

70 гр, 120 гр, Картон, ПНЛ

шт

100

71 230

7 123 000

50

Устойчивость функционирования

систем и сетей связи 240 стр. 1+1, обл. тверд. 4+0

60х84 1/16

70 гр, 120 гр, Картон, ПНЛ

шт

50

111 255

5 562 750

Всего:

88 806 250

Korxona bilan bu borada hamkorlik qilish va sifatli xom ashyo mahsulotlari yetkazib berish yuzasidan bir hafta muddatda tijorat takliflarini kutib qolamiz.

Ma’lumot uchun telefonlar: (+99871) 238-64-04, 238-64-80; faks: (+99871) 235-10-40.

Elektron manzil: info@tuit.uz